WidsMob ConvertPDF Användarhandbok

WidsMob ConvertPDF är ett allt-i-ett-konverteringsverktyg som erbjuder att konvertera PDF till 7 olika typer av filer, inklusive Word, Excel, Image, Html, Epub, Txt och XML. Med WidsMob ConvertPDF finns det en enkel och tidsbesparande åtkomst för dig att omvandla PDF-filen och modifierar dina filer så mycket du vill. Låt oss nu se hur du använder det. Innan du startar den, starta WidsMob ConvertPDF.

Win Download Mac Ladda ner

Del 1: Konvertera PDF till Word

När du behöver redigera PDF ytterligare, konvertera PDF till Word borde vara en lösning, du behöver bara ladda PDF i programmet för att få ett redigerbart Word.

Steg 1: Lägg till en PDF-fil i programmet

Dra en PDF-fil från skrivbordet till det tomma fältet i detta program. Du kan också klicka på knappen "Lägg till filer" och du kan välja filen på din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på datorns skrivbord.

Lägg till PDF i ConvertPDF

Steg 2: Klicka på "Bläddra" -knappen och välj platsen där den transformerade filen kommer att finnas senare. Det är skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på "Inställningar" och du kan välja att konvertera PDF-filer till ord i docx-form eller ord 2003-2007.

Hantera inställningar för PDF-utdata

Steg 4: Tryck på "Konvertera" -knappen för att göra PDF till Word. Om det finns en begäran om att du ska köpa en gratis testversion kan du klicka på "Fortsätt" så börjar processen.

Steg 5: När det är klart kommer ett tipsfönster att berätta att dina framsteg har avslutats. En transformerad fil hittar du på destinationsplatsen.

Konvertera PDF till Word

Del 2: Konvertera PDF till Excel

Om PDF-filen handlar om Excel-ark kan du konvertera PDF till Excel istället. Lär dig den detaljerade lösningen för att konvertera PDF till Excel för vidare redigering enligt nedan.

Steg 1: Lägg till en PDF i programmet

Dra och släpp en PDF-fil från skrivbordet till det tomma fältet i den här appen. Välj "PDF till Excel". Klicka på knappen "Lägg till filer" så kan du välja filen på din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på datorns skrivbord.

Steg 2: Tryck på "bläddra" -knappen och välj den plats där den transformerade filen kommer att finnas senare. Det är skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på "Konvertera" -knappen. Om du har köpt programmet kan du aktivera programmet för en fil utan vattenstämpel.

Steg 4: När det är klart kommer det att finnas ett tipsfönster som berättar att dina framsteg har avslutats. En transformerad fil finns på den valda platsen.

Del 3: Konvertera PDF till bild

Steg 1: Lägg till en PDF-fil i WidsMob PDFConvert

Dra en PDF-fil från skrivbordet till det tomma fältet i den här appen. Och välj sedan "PDF till bild". Klicka på knappen "Lägg till filer" så kan du välja filen på din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på datorns skrivbord.

Steg 2: Tryck på knappen "Bläddra" och välj den plats där den transformerade filen kommer att finnas senare. Det är skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på "Inställningar", PDF-filerna kan alla konverteras JPEG / PNG / TIFF / EMFF eller du kan välja att bara extrahera bilder från PDF-filer.

Steg 4: Tryck på knappen "Konvertera" för att extrahera bilder från PDF. När det är klart kommer det att finnas ett tipsfönster som berättar att dina framsteg har avslutats. Därefter kan du få bilderna i målmappen.

Del 4: Konvertera PDF till HTML

Steg 1: Lägg till PDF-filer för HTML

Dra en PDF-fil från skrivbordet till programmets tomma fält. Välj "PDF till HTML", klicka på knappen "Lägg till filer" och du kan välja filen på din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på datorns skrivbord.

Steg 2: Tryck på "bläddra" -knappen och välj den plats där den transformerade filen kommer att finnas senare. Det är skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på "Inställningar" och du kan välja att konvertera alla PDF-filer till en HTML-fil eller konvertera varje sida till en enda HTML-fil.

Steg 4: Tryck på "Konvertera" -knappen. Det kommer att finnas en begäran om att du ska köpa en gratis testversion, du kan klicka på "Fortsätt" och processen startar.

Steg 5: När det är klart kommer det att finnas ett tipsfönster som berättar att dina framsteg har avslutats.

Del 5: Konvertera PDF till Epub

Steg 1: Lägg till PDF-filer i programmet

Dra en PDF-fil från skrivbordet till det tomma fältet i den här appen. Välj "PDF till Epub". Klicka på knappen "Lägg till filer" så kan du välja filen på din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på datorns skrivbord.

Steg 2: Tryck på knappen "Bläddra" och välj den plats där den transformerade filen kommer att finnas senare. Det är skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på "konvertera" -knappen för att göra PDF till Epub. När det är klart kommer det att finnas ett tipsfönster som berättar att dina framsteg är klara.

Del 6: Konvertera PDF till TXT

Steg 1: Lägg till PDF-filer i programmet

1. Dra en PDF-fil från skrivbordet till det tomma fältet i den här appen. Välj "PDF till Epub".

2. Klicka på knappen "Lägg till filer" och du kan välja filen på din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på datorns skrivbord.

Steg 2: Tryck på knappen "Bläddra" och välj den plats där den transformerade filen kommer att finnas senare. Det är skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på "Inställningar", du kan välja att konvertera alla sidor till en text eller konvertera varje sida till en text.

Steg 4: Tryck på "Konvertera" -knappen. När det är klart kommer det att finnas ett tipsfönster som berättar att dina framsteg är klara.

Del 7: Konvertera PDF till XML

Steg 1: Dra en PDF-fil från skrivbordet till det tomma fältet i den här appen. Välj "PDF till XML". Klicka på knappen "Lägg till filer" så kan du välja filen på din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på datorns skrivbord.

Steg 2: Tryck på knappen "Bläddra" och välj den plats där den transformerade filen kommer att finnas senare. Det är skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på "Konvertera" -knappen för att göra PDF till XML.

Steg 4: Det kommer att finnas en begäran om att du ska köpa en gratis testversion, du kan klicka på "Fortsätt" och processen startar.

Steg 5: När det är klart kommer det att finnas ett tipsfönster som berättar att dina framsteg har avslutats.

Win Download Mac Ladda ner