Villkor

WidsMob Technology Co., Limited gör informationen och produkterna tillgängliga för dig på denna webbplats, med förbehåll för följande villkor. Genom att gå in på denna webbplats godkänner du dessa villkor. WidsMob förbehåller sig rätten att söka alla rättsmedel i lag och i eget kapital för brott mot dessa villkor.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är reserverade.

Det finns inneboende faror i användningen av programvara som är tillgänglig för nedladdning på Internet, och WidsMob uppmanar dig härmed att se till att du förstår alla riskerna innan du laddar ner någon av programvaran (inklusive utan begränsning, den potentiella infektionen i ditt system av datavirus och förlust av data). Du är ensam ansvarig för adekvat skydd och säkerhetskopiering av data och utrustning som används i samband med någon av programvaran.

BILDER: Alla logotyper, stänkskärmar, sidrubriker, bilder och grafik som visas på denna webbplats är servicemärken, varumärken och / eller handelsdräkt (tillsammans "Märken") för WidsMob eller dess tredjepartslicensgivare. använda, kopiera, sända, visa, modifiera eller distribuera märken i någon form eller på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från WidsMob är förbjudet och kan bryta mot upphovsrätten, varumärket, integriteten eller andra lagar i Kina.

ERSÄTTNING: Du samtycker till att försvara, skada och hålla WidsMob, dess dotterbolag och deras tjänstemän, styrelseledamöter, agenter och anställda ofarliga från och mot alla fordringar, förluster, skador, skulder, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvode, som uppstår från eller relaterat till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller brott mot någon av dessa villkor.

ÅTERKOPPLING: Alla kommentarer eller material som skickas till WidsMob, inklusive utan begränsning återkoppling, såsom frågor, kommentarer, förslag eller annan relaterad information om programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster från WidsMob Technology Co., Limited, ska anses vara att vara icke-konfidentiell. WidsMob har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan återkoppling och ska vara fri att reproducera, använda, avslöja, visa, visa, omvandla, skapa derivat och distribuera återkopplingen till andra utan begränsning och ska vara fri att använda alla idéer, begrepp, kunskap eller tekniker som finns i sådan feedback för vilket som helst syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan feedback.

REPRODUCTIONS: Alla auktoriserade reproduktioner av någon av informationen häri måste innehålla upphovsrättsmeddelanden, varumärken eller andra äganderättar till WidsMob, på alla kopior av det material du har gjort. Licensen för programvaran och användningen av denna webbplats regleras av Kinas lagar och ditt lands lagar.

COPYRIGHT: Upphovsrätten till denna webbplats (inklusive utan begränsning, text, grafik, logotyper, ljud och programvara) ägs och licensieras av WidsMob Technology Co., Limited Allt material som finns på denna webbplats skyddas av kinesisk och internationell upphovsrättslag och får inte kopieras. , reproduceras, distribueras, sänds, visas, publiceras anpassad eller hanteras i någon form eller på något sätt eller i något media utan föregående skriftligt tillstånd från WidsMob Technology Co., Limited. Du får inte ändra eller ta bort upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehållet.

VARUMÄRKE: WidsMob är ett varumärke som tillhör WidsMob Technology Co., Limited och lagligt skyddat enligt lag. Den får endast användas med föregående skriftligt tillstånd från WidsMob Technology Co., Limited i varje enskilt fall. Användning av WidsMob-varumärket för kommersiella ändamål utan föregående skriftligt tillstånd från WidsMob kommer att utgöra ett varumärkesintrång och illojal konkurrens i strid med lagen.

För eventuella frågor, vänligen skriv in vår Kundservice center för hjälp. Tack.

Faktureringsinformation för säljare: Advancer Limited

Handlarens faktureringsadress: Rm C 9 / F Vinnande Hse 72-76 Wing Lok St Sheung Wan, HongKong Island Hong Kong